Banner veka1

Splošni pogoji poslovanja

 

Izjava, ki velja za 9,5% DDV : Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov in da bo zgoraj naročeno stavbno pohištvo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 9,5%, ker bo vgradnjo opravil NAGODETI LOGATEC d.o.o. ali njegov pooblaščen podizvajalec (ZDDV in pravilnik o DDV – Ur.L. 89/98 – 25 čl., 10. tč., 45/99 – 18. čl., 59/99 – 1. čl.).

V ceno montaže so všteti vijaki za pritrditev in poliuretanska pena za zatesnitev. Standardni sistem pritrjevanja oken in vrat je ali skozi podboj s t.i. turbo vijaki ali s kovinskimi vložki in vijaki. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo, za poškodbe okenskih špalet ne odgovarjamo. Med izvajanjem del pri montaži je v izrednih primerih možno, da pride do dodatnih del (zidarskih del).

Naročnik mora biti prisoten na objektu ob začetku in koncu montažnih del in skupaj z vodjem montažne skupine pregledati vgrajene elemente ter morebitne pripombe navesti na zapisnik, saj kasnejših pripomb ne bomo upoštevali. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se smatra, da je blago prevzeto brez napak in pripomb oziroma se upoštevajo pravice iz 461. člena Obligacijskega zakonika. Predmet reklamacije ne morejo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi (zareze, odrgnine, …), če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in če niso vidne iz razdalje večje od 1 m. Ostale površinske nepravilnosti je potrebno pisno prijaviti ob prevzemu izdelkov v podjetju ali po montaži (zapisnik o prevzemu) in najkasneje 8 dni po prevzemu oziroma montaži. Za vse ostalo veljajo smernice za ocenjevanje vizualne kakovosti stekla.

· Sistemska garancija 10 let (za profile, kvaliteto izdelave in montaže, za okovje), pod pogojem upoštevanja tehni č nih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;

POSLOVANJE PREKO SISTEMA LYONESS

Akcijski popusti podjetja in popust nakupa preko sistema Lyoness se ne seštevata. Pred plačilom predračuna mora kupec pisno obvestiti podjetje NAGODETI LOGATEC d.o.o. o nakupu preko sistema Lyoness.

V nasprotnem primeru se upošteva samo akcijski popust brez Lyoness popusta.

Logatec, 1.1.2010
Franc Zakrajšek, direktor
Nagodeti Logatec d.o.o.

Razprodaja povpraševanje meritve Predstavitveni video NAGODETI Logatec d.o.o. brezplačni telefon 080 11 29
© NAGODETI Logatec d.o.o.