Tehnični kriteriji za nepovratne finančne spodbude v letu 2015

UKREP E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za energijsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo iz lesa, npr. za okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve, ki na stanovanjskih stavbah zamenjujejo obstoječe. V letu 2015 bo novo leseno zunanje stavbno pohištvo moralo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 1.1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitev in energijsko učinkovit distančnik s ψ ≤ 0,060 W/mK. 

Za vpis lesenega zunanjega stavbnega pohištva na informativni seznam Eko sklada mora proizvajalec, zastopnik oz. izvajalec predložiti poročilo o določitvi toplotne prehodnosti lesenega zunanjega stavbnega pohištva (Uw). Poročilo mora biti izdelano s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, skladno z veljavnimi standardi, navedenimi v Tabeli E.1, točke 4.12 harmoniziranega standarda SIST EN 14351-1:2006+A1:2010. Iz poročila morajo biti razvidni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf) ter o linijski toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ). Navedeni morajo biti tudi geometrijski podatki profila in zasteklitve.

Poleg poročila o toplotni prehodnosti lesenega zunanjega stavbnega pohištva je potrebno predložiti izjavo o lastnostih, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, razen v primeru upravičene uporabe določila člena 5 te Uredbe. Izjava mora temeljiti na uporabi harmoniziranega standarda SIST EN 14351-1:2006+A1:2010. V predračunu izvajalca naložbe mora biti naveden tip lesenega zunanjega stavbnega pohištva, skladen z izjavo o lastnostih, oziroma enotna identifikacijska oznaka tipa zunanjega stavbnega pohištva.

Zahteve za vgradnjo novega lesenega zunanjega stavbnega pohištva:

 

  • Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajeni skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja zunanjega stavbnega pohištva ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino.
  • Tesnjenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotno in zvočno izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.   

Več informacij o razpisu si lahko prebere na strani EKO SKLADA, pod ukrep E, na strani 4

link EKO SKLADA

 

Razprodaja povpraševanje meritve Predstavitveni video NAGODETI Logatec d.o.o. brezplačni telefon 080 11 29
© NAGODETI Logatec d.o.o.
pravno obvestilo  |   |  o avtorjih